Şubat Ayı Meclis Toplantısı

                                                                      T.C.

                                                                       KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI


   Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 01.02.2017  tarihine rastlayan Çarşamba günü saat  l4.00’de ŞUBAT 2017 Dönem toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis Odasında toplanacaktır.

 

                                                                                                                                                                              Dr.Ahmet YILDIZ

                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

G  Ü  N  D  E  M       :   

1.Sözleşmeli Personel, Ücret Belirlemesi, Kadro İptal İhdas.

2.Zabıta Ceza Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

3.Vergi, Resim ve Harç Tarifelerinin Görüşülmesi.

4.Belediyemiz adına  Ormanlık Alana 1 adet Tüfek Alınması ile ilgili konunun Görüşülmesi.

5.Belediyemize ait Arsaların Satış, Devir, Takas ve Trampa işlemleri için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi.

6.Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Gündeme Getirdiği Konular.

 
BİZİ TAKİP EDİN