DÜKKAN VE ARSA SATILACAKTIR / İhale Kayıt No: 2011/ / Tarih: 19.11.2015
Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile 19.11.2015 tarihine rastlayan Perşembe günü Başkanlık odasında Encümen huzurunda ihale edilmek suretiyle satılacaktır.
 
Satışa konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
SIRA NO.
KONUM
NİTELİK
ADA
PARSEL
METREKARE
MUHAMMEN BEDEL
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
Karacadağ Mah.
Arsa
469
3
1.968,61
15.749
19.11.2015
14:00
2
Karacadağ Mah.
Arsa
469
4
1.185,50
9.484
19.11.2015
14:02
3
Karacadağ Mah.
Arsa
467
4
1.136,19
9.090
19.11.2015
14:04
4
Karacadağ Mah.
Arsa
427
1
613,98
4.912
19.11.2015
14:06
5
Karacadağ Mah.
Arsa
426
4
1.097,67
8.781
19.11.2015
14:08
6
Karacadağ Mah.
Arsa
471
2
2,604.63
20.837
19.11.2015
14:10
7
Karacadağ Mah.
Arsa
430
5
1.134,17
9.073
19.11.2015
14:12
8
Karacadağ Mah.
Arsa
430
6
1.235,40
9.883
19.11.2015
14:14
9
Karacadağ Mah.
Arsa
479
3
1.629,72
13.038
19.11.2015
14:16
10
Karacadağ Mah.
Arsa
377
9
461,38
3.691
19.11.2015
14:18
11
Karacadağ Mah.
Arsa
412
4
2.666,48
21.332
19.11.2015
14:20
12
Karacadağ Mah.
Arsa
413
7
1.242,05
9.936
19.11.2015
14:22
13
Karacadağ Mah.
Arsa
344
8
1.674,11
13.393
19.11.2015
14:24
14
Karacadağ Mah.
Arsa
344
2
1.382,32
11.059
19.11.2015
14:26
15
Karacadağ Mah.
Arsa
344
3
1.445,96
11.568
19.11.2015
14:28
16
Karacadağ Mah.
Arsa
344
9
816,41
6.531
19.11.2015
14:30
17
Karacadağ Mah.
Arsa
345
3
2.824,43
22.595
19.11.2015
14:32
18
Karacadağ Mah.
Arsa
345
5
1.919,77
15.358
19.11.2015
14:34
19
Karacadağ Mah.
Arsa
345
4
690,06
5.520
19.11.2015
14:36
20
Karacadağ Mah.
Arsa
345
6
1.919,77
15.358
19.11.2015
14:38
21
Karacadağ Mah.
Arsa
346
1
1.409,62
11.277
19.11.2015
14:40
22
Karacadağ Mah.
Arsa
398
1
939,23
7.514
19.11.2015
14:42
23
Karacadağ Mah.
Arsa
397
2
1.007,34
8.059
19.11.2015
14:44
24
Karacadağ Mah.
Arsa
120
1
1.119,29
8.954
19.11.2015
14:46
25
Karacadağ Mah.
Arsa
119
4
1.199,82
9.599
19.11.2015
14:48
26
Karacadağ Mah.
Arsa
117
5
1.124,69
8.998
19.11.2015
14:50
27
Karacadağ Mah.
Arsa
131
2
1.108,46
8.868
19.11.2015
14:52
28
Karacadağ Mah.
Arsa
131
6
1.275,04
10.200
19.11.2015
14:54
29
Karacadağ Mah.
Arsa
135
4
1.006,81
8.054
19.11.2015
14:56
30
Karacadağ Mah.
Arsa
136
4
966,46
7.732
19.11.2015
14:58
31
Karacadağ Mah.
Arsa
322
4
4.032,0
32.256
19.11.2015
15:00
32
Karacadağ Mah.
Arsa
327
7
933,02
7.464
19.11.2015
15:02
33
Karacadağ Mah.
Arsa
327
11
1.762,76
14.102
19.11.2015
15:04
36
Camikebir Mah.
(İş Merkezi 4 Nolu Bağımsız Bölüm)
Dükkan
203
1
34,48
275.840
19.11.2015
15:06
37
Kemaliye Mah.
Arsa
91
1
259,92
259.920
19.11.2015
15:08
 
İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 20,00 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.
İhaleye katılmak için isteklilerin 19.11.2015 tarihine rastlaya Perşembe günü, Saat 14:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Dilekçesi
Şartname bedeli makbuzu
Geçici Teminat (Muhammen bedelin % 3)
Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)
İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası,
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,
İdareye verilen bütün belgeler asıl veya noter onaylı suretleri olacaktır.
Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.                            
İlanen duyurulur.                                      
 
BİZİ TAKİP EDİN