Birimlerimiz

Belediye Başkanı'na Bağlı Birimlerimiz (Murat Ünver)
Yazı İşleri Müdürlüğü  
Mali Hizmetler Müdürlüğü  
Bilgi İşlem Müdürlüğü  


Başkan Yardımcısı'na Bağlı Birimler (Mehmet Atakan)
Fen İşleri Müdürlüğü  
Çevre Temizlik Müdürlüğü  
Muhtarlık Müdürlüğü 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü  
Makina İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü  
Park ve Bahçeler Müdürlüğü  


Başkan Yardımcısı'na Bağlı Birimler (Ahmet Küçükçelik)
İmar İşleri Müdürlüğü  
Emlak ve İst. Müdürlüğü  
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Zabıta Müdürlüğü  
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü