Ekonomik Durumu

Eskiden beri İlçemizde gerek tarımsal ekonomide ve gerekse diğer ekonomi dallarında şimdiye kadar büyük bir gelişim görülmemiştir. Kulu'da sanayinin temeli 1974 yıllarında atılmış sayılır. Bu yıllarda yapılan KULU-SAN Yem Fabrikası 1028 ortağı ile bir halk girişimi olup,hissedarlarına yıllık belirli miktarda kar vermekte ve 25 işçi çalıştırmaktadır. Bunun yanında 1978 yıllarında yapılan TA-MAK (Tarım Makineleri) Fabrikası da bir halk sektörü olup,çeşitli nedenlerle faaliyetini devam ettirememiş ve kapanmıştır. İlçemiz Tavşançalı Kasabasında 1984 yılında faaliyete geçen BİN-NUR Un ve irmik fabrikasında 20 personel çalışmaktadır. Diğer taraftan küçük çapta 11 adet Tuz İmalathanesi ve fabrikası var iken bunlar peyderpey kapanmışlardır.. Yine Dinek mahallesi mevkiinde Fin-Teks adında bir tekstil işletmesi açılmış olup 50 civarıda işçi çalıştırmakta iken oda buradan taşınmıştır. Son yıllarda tarım sektöründeki mekanizasyon da artmıştır. Bunun yanı sıra E-5 Karayolunda faaliyet göstermekte olan tesisler de ilçemiz ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar yapmaktadır. İlçenin tarım arazi miktarı ilçe arazisinin % 88'dir. Kulu İlçesi Ülkenin mevcut gelir dağılımına göre zengin bir ilçe sayılır. Özellikle yabancı ülkelerde çalışanların İlçeye ciddi oranlarda ekonomik katkısı vardır. İnşaat sektörünün çok canlı olmasının sebebi yurt dışında çalışanların konuta yatırım yapmalarıdır. Yine yurtdışı kaynakları istihdama dönük yatırımdan çok bankalarda mevduat olarak tutulmaktadır. İlçede halen Akbank, İş Bankası , Ziraat Bankası,Yapı Kredi Bankası, Halk Bankası, Finasbank ve Garanti Bankası olmak üzere 7 Banka vardır. Emlak Kredi Bankası,Türk Ticaret Bankası Şubeleri de bulunmakta iken bunlar kapatılmıştır. İlçede çok sayıda kuyumcu bulunmaktadır. İlçenin ekonomik gücü halen atıl vaziyettedir. Bunun temel nedeni ise geçmişte yapılan ve başarısız olan girişimlerdir. Kulu'da ev kiraları ucuzken son yıllarda ekonomik şartlardan dolayı artmıştır. Kulu'dan Avrupa'ya göç 1960'lı yıllarda başlamıştır. Başta İsveç, Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkesinde işçi ve işveren statüsünde Kulu'lu vardır. İlçenin 45.000.000'i İsveç'te olmak üzere yaklaşık 75.000.ini aşkın insanı Avrupa Ülkelerinde işçi ve işvereni vardır. İlçe Avrupa'ya göç verirken Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden çok miktarda iç göç almaktadır.

 
KULU
Kulu İsminin Verilişi
Kulu Tarihi
Coğrafi Yapısı
Kulu Nüfusu
Ekonomik Durumu
Sosyal Durumu
Ulaşım Durumu
Fotoğraf Galerisi
BİZİ TAKİP EDİN