İLAN TUTANAĞI

                                                                                T.C.

                                                            KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

    

   :      2460                                                                                                06.11.2017                            

Konu     : Tuz Gölü ÖÇKB

                ÇDP Plan Hükümlerinde Değişiklik

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

İlgi : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 25.10.2017 tarih ve 16306199-253.03-E.12676 sayılı yazısı.

 

İlgi tarih ve sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yazısında; ‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine ilişkin Bakanlık (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Bakanlık Makamının 25.10.2017 tarihli ve 12631 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nin Ek Madde-1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

Onaylı ÇDP-3676,5 Plan İşlem Nolu ve 2017/158 arşiv nolu Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği ekte gönderilmekte olup söz konusu plan hükümlerine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlmelerinin yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi’ talep edilmiştir.

 

İlgi tarih ve sayılı yazı gereği söz konusu plan hükümlerinde yapılan değişiklik, 3194 sayılı Kanun gereği 03.11.2017 tarihinden başlayarak 30 gün süreyle ilan işlemlerinin yapılması hususunda;

 

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                  İsmail SELVİ

                                                                                                            Belediye Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Tuz Gölü ÖÇKB ÇDP Plan Hükümleri Değişikliği (1 sayfa, A3)

 

                                                           

                                                                           T.C.

                                                           KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

Sayı       :  2460                                                                                                     06.11.2017                            

Konu     : Tuz Gölü ÖÇKB

                ÇDP Plan Hükümlerinde Değişiklik

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

İlgi : Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 25.10.2017 tarih ve 16306199-253.03-E.12676 sayılı yazısı.

 

İlgi tarih ve sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yazısında; ‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerine ilişkin Bakanlık (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği Bakanlık Makamının 25.10.2017 tarihli ve 12631 sayılı Olur’u ile 644 sayılı KHK’nin Ek Madde-1/2 ve 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

Onaylı ÇDP-3676,5 Plan İşlem Nolu ve 2017/158 arşiv nolu Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/50.000 Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği ekte gönderilmekte olup söz konusu plan hükümlerine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilan ve askı işlmelerinin yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) bilgi verilmesi’ talep edilmiştir.

 

İlgi tarih ve sayılı yazı gereği söz konusu plan hükümlerinde yapılan değişiklik, 3194 sayılı Kanun gereği 03.11.2017 tarihinden başlayarak 30 gün süreyle ilan işlemlerinin yapılması hususunda;

 

Gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                  İsmail SELVİ

                                                                                                            Belediye Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  T.C.

                                                           KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı       : 37291811 / 2496                                                                                 08.11.2017                           

Konu     : İmar Planı Değişikliği

                Askı-İlan İşlemleri

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

İlçemiz Kemaliye Mahallesi’nde Ayhan Alan’ın müracaatta bulunduğu uygulama imar planının J.30.D.17.D.4.A paftalarında y: 504300-504400, x:4325300-4325400 (Datum ED-50) koordinatları arasında yer alan 1200 ada 3 parsel nolu taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatının, (PİN:UİP 2709,39) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih, 902 sayılı kararı ile onanan ve 06.11.2017 tarih, 4859-32700 sayı ile gönderilen yazısına istinaden Belediyemiz hizmet binasında 08.11.2017 tarihinden başlayarak 1 ay (30 gün) süreyle askı ilan işlemlerinin yapılması hususunda;

 

          Gereğinin yapılmasını rica ederim.

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          İsmail SELVİ

                                                                                       Belediye Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek : 1 Adet İmar Planı Tadilat Paftası

 

 

 

                                                                         T.C.

                                                  KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı       : 37291811 / 2506                                                                                     08.11.2017                           

Konu     : İmar Planı Değişikliği

                Askı-İlan İşlemleri

 

 

 

İLAN SERVİSİNE

 

İlçemiz Camikebir Mahallesi’nde uygulama imar planının J.30.D.17.A.2.C-17.B.1.D paftalarında y:506400-506500, x:4328700-4328800 (Datum ED-50) koordinatları arasında yer alan 214 ada 28 parsel nolu taşınmaz ile ilgili imar planı tadilatının, (PİN:UİP 2709,44) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih, 901 sayılı kararı ile onanan ve 06.11.2017 tarih, 4859-32700 sayılı sayı ile gönderilen yazısına istinaden Belediyemiz hizmet binasında 08.11.2017 tarihinden başlayarak 1 ay (30 gün) süreyle askı ilan işlemlerinin yapılması hususunda;

 

          Gereğinin yapılmasını rica ederim.

  

 

                                                                  

         İsmail SELVİ

                                                                                            Belediye Başkan Yrd.

 

 

 

 
BELEDİYE
Belediye Başkanları
Hizmet Standardı
İmar Planı
Projeler
İhaleler
BİZİ TAKİP EDİN